Πιθανή παύση για το Εθνικό Σχέδιο Ευρυζωνικότητας (ΕΣΕ)

0

Στο …συρτάρι κινδυνεύει να μείνει το Εθνικό Σχέδιο Ευρυζωνικότητας (ΕΣΕ) το οποίο περιλαμβάνει δημόσιες επενδύσεις συνολικού ύψους 425 εκατ. ευρώ.

Network Cable

Ταυτόχρονα οι ιδιωτικές επενδύσεις για τα Δίκτυα Νέας Γενιάς (NGA) προχωρούν με μειωμένο ρυθμό, συνέπεια των καθυστερήσεων στην επίλυση θεσμικών ζητημάτων από την πλευρά του υπουργείου Υποδομών.

Οι τηλεπικοινωνιακές εταιρείες αντιμετωπίζουν πρωτόγνωρες καταστάσεις, ωστόσο, το μείζον είναι ότι συνολικά η χώρα μένει πίσω στα NGA και γενικότερα στις ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών) οι οποίες αποτελούν βασικό πυλώνα ανάπτυξης.

Την υλοποίηση του ΕΣΕ επηρεάζει η εκκρεμότητα αναφορικά με τη νέα Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής και τις αρμοδιότητες που αυτή θα πάρει. Ο έως τώρα σχεδιασμός είναι ότι τα ευρυζωνικά έργα υλοποιούνται από την επιτελική δομή της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνιών. Με άλλα λόγια αυτή τη στιγμή δεν είναι σαφές το ποιος εκτελεί και ποιος θέτει τις προτεραιότητες στις δράσεις για τον εκσυγχρονισμό βασικών υποδομών της χώρας, με συνέπεια μια άνευ προηγουμένου στασιμότητα η οποία καθιστά την Ελλάδα ουραγό στις ΤΠΕ.

Όπως είναι γνωστό η εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Ευρυζωνικότητας αποτελούσε προϋπόθεση για να ανοίξει ο δρόμος για τα έργα ευρυζωνικότητας στο πλαίσιο του νέου πακέτου κοινοτικής χρηματοδότησης (2014 – 2020). Έπειτα από προσπάθεια της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνιών το ΕΣΕ έχει λάβει το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όμως η υλοποίησή του δεν μπορεί να ξεκινήσει και για έναν άλλο λόγο εκτός από τον προαναφερόμενο.

Για το ξεκίνημα των έργων που προβλέπει και κυρίως του Superfast Broadband, συνολικού προϋπολογισμού 195 εκατ. ευρώ, χρειάζεται να ολοκληρωθεί η διαβούλευση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) που αφορά, μεταξύ άλλων, τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσουν οι πάροχοι στην εξάπλωση των Δικτύων Νέας Γενιάς, την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών, αλλά και το πως θα διασφαλιστεί ο ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών.

Για να ολοκληρωθεί η διαβούλευση χρειάζεται να υπάρχει ολομέλεια στην ΕΕΤΤ, δηλαδή να τοποθετηθεί πρόεδρος. Πρόκειται για απόφαση που εξαρτάται από τον υπουργό Υποδομών Χρήστο Σπίρτζη. Ο εν λόγω υπουργός έχει αρνηθεί εξαρχής να συνεργαστεί με την ΕΕΤΤ και έχει εκφράσει με αποσπασματικές δηλώσεις του την πρόθεση για αλλαγές σε σειρά από θεσμικά ζητήματα, όπως οι αδειοδοτήσεις υποδομών, χωρίς όμως, μέχρι στιγμής, να έχει παρουσιάσει κάτι σχετικό.

Η ανασφάλεια που έχει δημιουργηθεί και το γεγονός ότι δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος σχεδιασμός, αποτέλεσμα συζήτησης με τους φορείς που γνωρίζουν τα θέματα, εκτιμάται ότι επηρεάζει και τις επενδύσεις στα NGA από τις εταιρείες οι οποίες στη συντριπτική τους πλειοψηφία έχουν ξένους μετόχους. Οι τελευταίοι δεν μπορούν να κατανοήσουν πως η ελληνική Πολιτεία αδιαφορεί και δεν επιλύει ούτε καν το θέμα της αδειοδότησης των σταθμών βάσεως (κεραιών).

Η όποια συζήτηση γίνεται για τα NGA μεταξύ των τηλεπικοινωνιακών παρόχων μένει ανοιχτή χωρίς να δύναται να ολοκληρωθεί ώστε να προχωρήσει το ΕΣΕ. Οι πάροχοι συζητούν με τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών και μετά από πρωτοβουλίες της ΕΕΤΤ και μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν πως παρατηρείται εποικοδομητικό κλίμα.

Να σημειωθεί ότι με βάση τον σχεδιασμό για η υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Ευρυζωνικότητας είναι απολύτως αναγκαίο να προηγηθεί μια συμφωνία μεταξύ των παρόχων και της Πολιτείας. Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά «η δράση Superfast Broadband πρέπει να σχεδιαστεί με ευέλικτο τρόπο ώστε να συμβάλει στη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των ιδιωτικών επενδύσεων και να τις ενθαρρύνει όπου αυτές δεν είναι επαρκείς για τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών 100Mbps, οι δε περιοχές παρέμβασης να καθορίζονται με σχετικά δυναμικό τρόπο, σε συνάρτηση με την πρόοδο της διαθεσιμότητας και της διείσδυσης. Η δράση είναι σύμφωνη με το επενδυτικό μοντέλο «Private design, build and operate (DBO) model» και αποσκοπεί στην ενθάρρυνση ιδιωτικών επενδύσεων μέσω «κουπονιών» με Grant financing. Τα κουπόνια (σύνδεσης κτηρίου και σύνδεσης χρήστη) θα διατεθούν όχι μόνο σε νοικοκυριά (ενίσχυση ζήτησης) αλλά και σε παρόχους υπηρεσιών δικτύου».

Share.

Leave A Reply