Αύξηση κερδοφορίας για την Profile Software στο α’εξάμηνο

0

Με αύξηση της προ φόρων κερδοφορίας έκλεισε το α’ εξάμηνο του τρέχοντος έτους ο όμιλος Profile Software παρά την επιδείνωση της οικονομικής συγκυρίας, που επηρέασε τις εγχώριες πωλήσεις. Στο ίδιο διάστημα, ο όμιλος διεύρυνε την επιτυχημένη παρουσία στο εξωτερικό με νέες συνεργασίες, ενίσχυση του πελατολογίου και ανάπτυξη νέων λύσεων.

profile

Συγκεκριμένα, ο όμιλος παρουσίασε την νέα λύση για διαχείριση επενδύσεων στο cloud στις αγορές της Αγγλίας και Ελβετίας κι  ανέπτυξε το δίκτυο των συνεργατών στο εξωτερικό, για να την αντιπροσώπευση των λύσεων του, σε περιοχές όπως η Αφρική και η Ευρώπη, ενώ παρουσίασε το νέο λογότυπο και website.

Σε ενοποιημένο επίπεδο, ο κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε σε €4,08 εκατ., από €4,49 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2014. Τα Κέρδη προ Αποσβέσεων, Τόκων και Φόρων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €1,34 εκατ. ήτοι στα ίδια επίπεδα με  το α’ εξάμηνο πέρυσι. Το περιθώριο EBITDA ανήλθε στα ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπεδα του 33%, έναντι 30% στο αντίστοιχο διάστημα του 2014. Η θετική αυτή εξέλιξη οφείλεται στην αύξηση της συνεισφοράς των ίδιων προϊόντων στον κύκλο εργασιών, καθώς και σε νέους πελάτες, από αγορές του εξωτερικού.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €454 χιλ. από €348 χιλ., το α’ εξάμηνο του 2014 (αύξηση 30%) και τα κέρδη μετά φόρων σημείωσαν σημαντική αύξηση, στις €516 χιλ. από €282 χιλ. πέρυσι.

Το επενδυτικό πρόγραμμα του ομίλου συνεχίζει να υλοποιείται προσανατολισμένο στην  ανάπτυξη νέων αγορών και προϊόντων, μέσω της περαιτέρω στελέχωσης και της σύναψης εμπορικών συνεργασιών κυρίως στις αγορές της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής, της Ασίας, της Ελβετίας και της Μεγάλης Βρετανίας. Το γεγονός αυτό εξηγεί την ελαφρά αύξηση των δαπανών διάθεσης, καθώς και έρευνας και ανάπτυξης, τα οποία όμως αντισταθμίζονται από την απόκτηση νέων πελατών.

O όμιλος εμφανίζει υγιή ισολογισμό και οικονομική ευρωστία, έχοντας μειώσει περαιτέρω το δανεισμό σε σχέση με την 31/12/2014 κατά 5%. Επιπροσθέτως, τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν σε €16,25 εκατ., έναντι €15,72 εκατ. στις 31/12/2014 και €15,35 εκατ. στις 30/06/2014. Συνεπώς, ο δείκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια εμφάνισε κάμψη σε 0,76x, έναντι 0,78x στις 31/12/2014, ενώ ο δείκτης γενικής ρευστότητας ξεπέρασε το 1,61x.

Σε επίπεδο μητρικής, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα €2,37 εκατ., το EBITDA σε €462 χιλ. και τα αποτελέσματα μετά φόρων σε €-184 χιλ. για την συγκεκριμένη περίοδο.

Οι ενέργειες του ομίλου για στοχευμένη διείσδυση στις διεθνείς αγορές παρουσιάζουν αποτελέσματα, ενισχυόμενες και από την συνεχή παρουσίαση νέων προϊόντων που αυξάνουν τις διαθέσιμες επιλογές, προσελκύοντας νέους πελάτες στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και Ευρώπης. Η διεθνής αναγνώριση για τις λύσεις της ProfileSoftwareδιευρύνεται με πρόσφατη την ανάδειξη του συστήματος Mobius ως “WealthManagementApplicationfortheYear” από τα TechnologyInnovatorAwards καθώς και της εταιρείας ως “BestWealthManagementSoftwareProvider – Europe 2015” και “European Financial Services Software Solutions Provider 2015” από το Global Banking and Finance Review και το Global Fund Awards, αντίστοιχα.

Η Profile συνεχίζει να επενδύει στην ανάπτυξη του καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού της και στην εξειδικευμένη παρουσία της στις χώρες που δραστηριοποιείται, διοργανώνοντας και συμμετέχοντας σε σημαντικές εκδηλώσεις για τον χρηματοοικονομικό κλάδο, όπως οι πρόσφατες παρουσίες της στο τομέα του Wealth Management στην Αγγλία.

Δεδομένης της μέχρι τώρα αποτελεσματικότητας των σχεδιασμών της, η διοίκηση της Profile, παραμένει αισιόδοξη για την περαιτέρω επίτευξη των στόχων της, με επίκεντρο την σημαντική αύξηση των μεγεθών, μέσω νέων επενδύσεων και περαιτέρω ενίσχυσης της διεθνούς παρουσίας της.

Share.

Leave A Reply