Ενισχύεται η κερδοφορία της LG με άξονα τις πωλήσεις smartphones

0

Η LG Electronics (LG) ανακοίνωσε σήμερα τα μη ελεγμένα οικονομικά της αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο του 2014. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της κορεατικής εταιρείας ανέρχεται σε 14,92 τρις KRW (USD 14,54 δις), ενισχυμένος κατά 7,4 τοις εκατό σε ετήσια βάση (yoy), και τα κέρδη από λειτουργικές δραστηριότητες σε 461,3 δις KRW (USD 449,61 εκατ.), υπερδιπλάσια από τα κέρδη της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Η ενίσχυση της κερδοφορίας της LG αντικατοπτρίζει τις ισχυρές επιδόσεις του κλάδου Κινητής Τηλεφωνίας, όπου οι πωλήσεις συσκευών τύπου smartphone έφτασαν, κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου, στο επίπεδο-ρεκόρ των 16,8 εκατομμυρίων μονάδων.

Logo 수정 사항

H LG Home Entertainment Company (Οικιακή Ψυχαγωγία) εμφανίζει για το τρίτο τρίμηνο κύκλο εργασιών ύψους 4,71 τρις KRW (USD 4,59 δις), καταγράφοντας μικρή κάμψη 3 τοις εκατό σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα λειτουργικά κέρδη της περιόδου ανέρχονται σε 130,5 δις KRW (USD 127,19 εκατ.), αυξημένα κατά 5 τοις εκατό σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013, λόγω καλύτερου συνδυασμού προϊόντων. Οι πωλήσεις τηλεοράσεων LCD εμφανίζονται ενισχυμένες σε ετήσια βάση, σε αγορές περιοχών όπως η Β. Αμερική, η Ευρώπη, η Ασία και η Μ. Ανατολή. Η LG αναμένει ότι οι πωλήσεις τηλεοράσεων 4K Ultra HD και προϊόντων digital signage θα συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία, ενώ αντίθετα η ζήτηση για προϊόντα AV και οθόνες θα σημειώσει μικρή κάμψη.

Οι πωλήσεις της LG Mobile Communications Company (Κινητή Τηλεφωνία) έφτασαν το τρίτο τρίμηνο στο ιστορικό υψηλό των 16.8 εκατομμυρίων μονάδων, σημειώνοντας αύξηση 39 τοις εκατό σε ετήσια βάση και 16 τοις εκατό σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη περίοδο. Οι πωλήσεις ύψους 4,25 τρις KRW (USD 4,14 δις) και τα λειτουργικά κέρδη ύψους 167,4 δις KRW (USD 163,16 εκατ.) αποτελούν ιστορικό υψηλό για την εταιρεία, το υψηλότερο από το τρίτο τρίμηνο του 2009. Αξιοποιώντας τη δυναμική της, αλλά και την καταγραφή κερδών για δύο διαδοχικά τρίμηνα, η LG αναμένει να ενισχύσει το μερίδιο της στην αγορά των smartphone με τα μοντέλα G Series και L SeriesIII , παρά το ενισχυμένο περιβάλλον ανταγωνισμού το οποίο διαμορφώνεται στη συγκεκριμένη κατηγορία συσκευών.

Η LG Home Appliance Company (Οικιακές Συσκευές) εμφάνισε κύκλο εργασιών ύψους 2,91 τρις KRW (USD 2,84 δις), καταγράφοντας ελαφρά κάμψη σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, παρά τις αυξημένες πωλήσεις στην κορεατική και την ευρωπαϊκή αγορά, αλλά και σε αναδυόμενες αγορές της Μέσης Ανατολής και της Νοτιοανατολικής Ασίας. Η ενίσχυση του ανταγωνισμού στη Β. Αμερική και οι αρνητικές διακυμάνσεις στη συναλλαγματική ισοτιμία είχαν ως αποτέλεσμα την κάμψη των λειτουργικών κερδών στα 51,8 δις KRW (USD 50,49 εκατ.). Η LG αναμένει ενίσχυση της κερδοφορίας της κατά το τελευταίο τρίμηνο, λόγω της παρουσίασης νέων οικιακών συσκευών και βελτίωσης στη διάρθρωση κόστους των προϊόντων.

Ο κύκλος εργασιών της LG Air Conditioning & Energy Solution Company (Κλιματισμός και Ενεργειακές λύσεις) κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου ανήλθε σε KRW 925.6 δις KRW (USD 902.14 εκατ.), καταγράφοντας μείωση 5% σε ετήσια βάση. Η κάμψη της ζήτησης για οικιακά κλιματιστικά στην αγορά της Κορέας, η οποία μπορεί να αποδοθεί στις καιρικές συνθήκες της περιόδου, αντιστάθμισε τη σταθερή ανάπτυξη στη Μέση Ανατολή και τη Λατινική Αμερική, γεγονός που οδήγησε σε ζημιές από λειτουργικές δραστηριότητες, ύψους 2,5 δις KRW (USD 2,44 εκατ.). Η LG αναμένει ότι η διάθεση συστημάτων κλιματισμού ειδικών προδιαγραφών (customized) και υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης θα βοηθήσει την αύξηση των πωλήσεων στις αγορές του εξωτερικού, ενώ παράλληλα η ενίσχυση της οικοδομικής και βιοτεχνικής δραστηριότητας στην Κορέα θα στηρίξει τις σειρές επαγγελματικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά.

2014 3Q: Διευκρινίσεις επί των συναλλαγματικών ισοτιμιών

Οι μη ελεγμένες λογιστικές καταστάσεις της LG Electronics για την τριμηνιαία περίοδο έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2014 έχουν συνταχθεί με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (IFRS). Τα ποσά σε κορεατικό γουόν (KRW) μετατρέπονται σε δολάρια ΗΠΑ με βάση τη μέση τιμή των 90 ημερών για κάθε τρίμηνο: 1.026 KRW ανά USD (2014/3Q).

Share.

Leave A Reply